תחנת ביוב תת קרקעית SULZER ABS דגם SYNCONTA

תחנה תת קרקעית לשאיבת ביוב הכוללת זוג משאבות, מיכל ביוב פלסטי עם מכסה בטון, מערכת הפעלה אלקטרופניאומטית, מתקני הרמה לשליפה מהירה לכל משאבה, אלחוזרים, מגופים וצנרת פנימית לכל משאבה, מספר יציאות וכניסות בקטרים
שונים, לוח חשמל מקורי הכולל חיבור למערכת ההפעלה וכל האביזרים הנדרשים לפעולה אוטומטית של המשאבות.

דילוג לתוכן