משאבות טבולות חכמות לביוב FLYGT CONCERTOR

משאבת ביוב טבולה חכמה  המתאימה את עקומת פעולתה למצב עבודה אופטימלי באמצעות מערכת בקרה אינטגרלית הטבועה בתוכה . מערכת הבקרה כוללת גם משנה תדרים מאפשרת למשאבה להתאים את עצמה באופן אוטומטי לנקודת העבודה האמיתית בשטח כך שאם לאחר ההתקנה משתנית נקודת העבודה כתוצאה משינויי גבהים או ספיקה, אין צורך לווסת את המשאבה באמצעות ברזים חיצוניים או באמצעות משנה מהירות חיצוני בלוח החשמל. המשאבה מתאימה להתקנה רטובה או יבשה
ולשאיבת ביוב כבד המכיל מוצקים גדולים, סיבים ארוכים, מגבונים ופדים.

למידע נוסף :

דילוג לתוכן