FEDCO מספקת משאבות וטורבינות לאתר JEDAH III בערב הסעודית

חברת FEDCO מארה"ב שהיא יצרנית של משאבות לחץ גבוה וטורבוצ'רג'רים מנירוסטת דופלקס לתהליכי התפלת מים קיבלה לאחרונה מחברת DUSAN הקוריאנית הזמנה למשאבות ולטורבוצ'רג'רים של מתקן ההתפלה הגדול ג'דה III בסעודיה .

דילוג לתוכן