קו חדש של משאבות באר מנירוסטה עד "12

חברת ITT LOWARA יצאה בקו חדש של משאבות באר תת מימיות מנירוסטה ומדופלקס בקטרים של 10" ו- "12. המשאבות הללו בנויות מיציקת נירוסטה תוכננו באמצעות תוכנות מחשב מתקדמות על מנת להשיג יעילות מקסימלית של זרימת המים במאיצים ובגוף הדרגות . כמו כן המשאבות מצויידות בטבעות שחיקה דינמיות המונעות דליפה בין הדרגות . בזכות בזכות שני הדברים הללו הושגה נצילות הידראולית כוללת העולה על הנצילות של שאר המשאבות בסוג זה המיוצרות על ידי חברות מתחרות.

דילוג לתוכן