מוצרים

תחומי פעילות החברה הינם אספקת משאבות למערכות אספקת מים ביתיות ועירוניות, למתקני טיפול במים, למערכות חימום ומיזוג אויר למערכות התפלת מים, להשקייה בחקלאות, למתקני שאיבה וטיפול בביוב ושפכים, לתהליכים תעשייתיים, למערכות טיפול ואספקת דלק ועוד.

דילוג לתוכן